Obeležavanje međunarodnog Dana mola

Obeležavanje međunarodnog Dana mola

Dana 23.10. od 6:02 do 18:02 se svuda u svetu obeležava Dan mola, posvećen jedinici za količinu supstance. Mol, kao najčešća mera u hemiji, predstavlja vezu između mase supstance i broja čestica u istoj. Broj čestica koji se nalazi u jednom molu bilo koje suspstance je jako velik, naziva se Avogadrov broj i iznosi 6,02×1023.
Članovi hemijske sekcije pod vođstvom predmetnog nastavnika Anite Stojčevski su tog dana za učenike naše škole u holu priredili veoma zanimljiv događaj. Hepening se sastojao od: upoznavanja sa biografijom naučnika Avogadra, izlaganja uzoraka od po jednog mola različitih supstanci (gasovitih, tečnih, čvrstih), panoa sa brojem molova elemenata u ljudskom organizmu, panoa sa poređenjima Avogadrovog broja čestica i istog broja lista papira ili spajalica ili ljudskih ćelija i slično. Učenicima je posebno zadovoljstvo predstavljalo rešavanje asocijacija, izračunavanje broja molova šećera u Koka-koli, Cedeviti, Milka čokoladi, keksu Plazma…
Zainteresovanost velikog broja đaka i kolega su potvrdile očekivanu uspešnost ovakvog načina rada i učenja.

Ključne reči:

Ostavite komentar

Your email is never published nor shared. Sva obavezna polja su označena *

*