Изборни програми за ученике првог разреда – на упису се бирају 2 од понуђена 4

Изборни програми за ученике првог разреда – на упису се бирају 2 од понуђена 4

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, , развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Теме: 1. Јавни наступ   2. Креатори и примаоци медијских порука  3. Вредности

  1. ПОЈЕДИНАЦ; ГРУПА И ДРУШТВО

Циљ учења овог изборног програма је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединаца у групи и друштву, њихових улога, права,  одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за констртуктивно учење у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

Теме:1.  Од узора и идола,  до вођа и следбеника  2. Усамљеност, одбаченост, отуђеност

  1. УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења овог изборног програма је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност,  радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Теме: 1. Инспирација   2. Обједињене уметности

 

  1. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Циљ учења овог изборног програма је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледана свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Теме: 1. Увод у истраживање  2. Мој пројекат

Кључне речи:

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*