Izborni programi za učenike prvog razreda – na upisu se biraju 2 od ponuđena 4

Izborni programi za učenike prvog razreda – na upisu se biraju 2 od ponuđena 4

  1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA

Cilj učenja ovog izbornog programa je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, , razvoju medijske kulture i usvajanju kulturnih obrazaca koji će učeniku omogućiti snalaženje u savremenom svetu, izgradnju identiteta i dalji profesionalni razvoj.

Teme: 1. Javni nastup   2. Kreatori i primaoci medijskih poruka  3. Vrednosti

  1. POJEDINAC; GRUPA I DRUŠTVO

Cilj učenja ovog izbornog programa je osposobljavanje učenika za kritičko sagledavanje mesta pojedinaca u grupi i društvu, njihovih uloga, prava,  odgovornosti i međuzavisnosti, radi razvijanja znanja, veština, vrednosti i stavova neophodnih za konstrtuktivno učenje u različitim situacijama svojstvenim savremenom dinamičnom društvu.

Teme:1.  Od uzora i idola,  do vođa i sledbenika  2. Usamljenost, odbačenost, otuđenost

  1. UMETNOST I DIZAJN

Cilj učenja ovog izbornog programa je da učenik kroz istraživanje umetnosti i stvaralački rad razvija osetljivost za estetiku, kreativnost,  radoznalost i motivaciju za stvaranje i izražavanje u različitim medijima, kao i da formira naviku da se kontinuirano uključuje u umetnički i kulturni život zajednice.

Teme: 1. Inspiracija   2. Objedinjene umetnosti

 

  1. PRIMENJENE NAUKE

Cilj učenja ovog izbornog programa je da doprinese razvoju naučne i tehnološke kompetencije učenika, tj. razvoju naučnog pogledana svet, sistema vrednosti i sposobnosti potrebnih za odgovornu ulogu u društvu i dalji lični i profesionalni razvoj.

Teme: 1. Uvod u istraživanje  2. Moj projekat

Ključne reči:

Ostavite komentar

Your email is never published nor shared. Sva obavezna polja su označena *

*