Ноћ у библиотеци 2022.

Category : Актуелно

Поклон за наше нове ученике!

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

Актуелно, Почетне_вести

Поклон за наше нове ученике!
Настављамо традицију дочекивања нових ученика књигом - прошле г... Read more

Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

by Bojan Vučković

28.06.2021

2 Comments

Актуелно, Почетне_вести

1.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР: Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2019 године;   New Headway - Pre - I... Read more

Ученичке стипендије – списак и упутство за приговор

by Bojan Vučković

24.11.2020

0 Comments

Актуелно, Почетне_вести

Ново у нашој библиотеци!

by Bojan Vučković

30.10.2020

0 Comments

Актуелно, Почетне_вести

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА „БРИТАНИКА“
Енциклопедија је средство организације и акумулације најважнијих постојећих знања у сажети облик
<... Read more

Европска ознака квалитета за пројекат наше школе!

by Bojan Vučković

29.10.2020

0 Comments

Актуелно, Почетне_вести

Наводимо писмо у целини:
Поштована Тамара Вукадиновић,
Read more