Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Чине га по три представника родитeља, локалне самоуправе и Наставничког већа. Школски одбор у проширеноm саставу чине и два представника ученика, изабраних од стране Ђачког парламента.

Представници родитеља:

 • Снежана Ивковић
 • Александрља Шешлија
 • Лидија Стојановић

Представници Наставничког већа

 • Љубица Миловановић
 • Снежана Здравковић
 • Весна Ракић

Представници локалне самоуправе

 • Весна Лаврич
 • Славица Миладиновић
 • Љиљана Ђурђевић

Представници Ученичког парламента

 • Анђела Петровић 4-9
 • Јелена Ивковић   4-5