Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Čine ga po tri predstavnika roditelja, lokalne samouprave i Nastavničkog veća. Školski odbor u proširenom sastavu čine i dva predstavnika učenika, izabranih od strane Đačkog parlamenta.

Predstavnici roditelja:

 • Snežana Ivković
 • Aleksandrlja Šešlija
 • Lidija Stojanović

Predstavnici Nastavničkog veća

 • Ljubica Milovanović
 • Snežana Zdravković
 • Vesna Rakić

Predstavnici lokalne samouprave

 • Vesna Lavrič
 • Slavica Miladinović
 • Ljiljana Đurđević

Predstavnici Učeničkog parlamenta

 • Anđela Petrović 4-9
 • Jelena Ivković   4-5