Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u  XIII  beogradskoj  gimnaziji,   je  MIRJANA ŽIVOVIĆ,  zaposlena  na poslovima  pomoćnika direktora i nastavnika za predmet Geografija.

Adresa  Lješka 47, Beograd,

telefon: 011/3556-450