Списак уџбеника за школску 2019/20. годину (измене у биологији и историји за други разред, у односу на прошлогодишњи списак)

Списак уџбеника за школску 2019/20. годину (измене у биологији и историји за други разред, у односу на прошлогодишњи списак)

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1.разред гимназија и средњих стручних школа. Босиљка Милић и Катарина Вучић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Improving English, Енглески језик за први разред средње школе (гимназије и стручне школе), уџбеник и радна свеска. Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2015.

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, 

Лазаревић Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

 

Латински језик за први разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја 1, чека се одобравање нпвог уџбеника

 

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић и Д.Гавриловић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2003.

Биологија – уџбеник је у фази одобравања

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера. С. Ћукић, Р. Николајевић, М. Шурјановић, ЗУНС, Београд.

Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера. М. Јоветић, ЗУНС, Београд.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. М. Шурјановић, Р. Николајевић, ЗУНС, Београд.

Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа. Небојша Икодиновић, KLETT, Београд

 

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

Музичка култура за 1. разред друштвено-јеучког смера. Александра Паладин, НОВИ ЛОГОС, Београд, 2015.

Ликовна култура за гимназије и стручне школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1.разред гимназија и средњих стручних школа. Босиљка Милић и Катарина Вучић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Improving English, Енглески језик за први разред средње школе  (гимназије и стручне школе), уџбеник и радна свеска. Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2015.

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Латински језик за први разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја 1, чека се одобравање новог уџбеника

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2003.

Биологија, уџбеник је у фази одобравања

Општа хемија 1, за први разред средње школе. Т. Недељковић, НОВИ ЛОГОС, Београд.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. Шурјановић, М., Р. Николајевић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа. Небојша Икодиновић, KLETT, Београд.

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Музичка култура за 1. разред природно-математичког смера. Александра Паладин, НОВИ ЛОГОС, Београд, 2016.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2.разред средње школе. Б.Милић и Љ.Николић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Уџбеник и радна свеска: Traveller – intermediate B1, Енглески језик за 2. разред гиназије и средње стручне  школе. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Латински језик за други разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана,

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја, чека се одобравање новог уџбеника

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2014.

Органска хемија, за гимназију друштвено-језичког смера. В. Павловић, Р. Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије. Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, KLETT, Београд.

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић, Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

Биологија – нема уџбеника који прати реформисани програм

Физика за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика. Марић, Ф., Трифуновић, Д., Трајковић, Грачанин, О., KLLET, Београд, 2015.

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗУНС,2011.

Музичка култура за 2. разред друштвено-јеучког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2015.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2.разред средње школе. Босиљка Милић и Љиљана Николић, Завод за уџбенике, Београд.

Уџбеник и радна свеска: Traveller – intermediate B1, Енглески језик за 2. разред гиназије и средње стручне  школе. H.Q. Mitchell, Дата Статус  д.о.о., Београд.

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

Историја 2 – чека се одобравање новог уџбеника

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2014.

Биологија – нема уџбеника који прати реформисани програм

Физика за други разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Неорганска хемија, за II разред  гимназије природно-математичког смерa. С. Рајић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Хемијски практикум, за гимназије. С. Нешић, М. Јоветић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије. Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, KLETT, Београд.

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Рачунарство и информатика. Марић, Ф., Трифуновић, Д., Трајковић, Грачанин, О., KLLET, Београд, 2015.

Музичка култура за 2. разред природно-математичког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2018.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред гимназија и средњих школа.

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, KLETT, Београд, 2015.

Уџбеник и радна свеска: Traveller  B1 +, Енглески језик за 3. разред гимназије и  средње стручне школе. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије.Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја за  трећи  разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смера. Радош Љушић, ФРЕСКА, Београд,2014.

Биологија за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера. Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана матић, Александра Кораћ, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2004.

Географија за III разред гимназије. Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, КЛЕТТ, Београд, 2014.

Физика за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера – трећи разред. Јован Кечкић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Рачунарство и информатика. Група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2015.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Музичка култура за 3. разред друштвено-језичког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2016.

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред гимназија и средњих школа. Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, KLETT, Београд, 2015.

Уџбеник и радна свеска: Traveller  B1 +, Енглески језик за 3. разред гимназије и  средње стручне школе. H.Q. Mitchell, Дата Статус  д.о.о., Београд

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије. Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера. Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Биологија за трећи разред гимназије природно-математичког смера. Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2004.

Географија за III разред гимназије. Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, КЛЕТТ, Београд, 2014.

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Органска хемија за трећи разред средње школе и гимназије општег типа и природно-математичког смера. Т. Недељковић, НОВИ ЛОГОС, Београд.

Хемијски практикум, за гимназије. С. Нешић, М. Јоветић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије. Велимир Попсавин, Чнади Јанош, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера – трећи разред. Јован Кечкић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Физика за трећи разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Рачунарство и информатика. Група аутора, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2015.

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред гимназија и средњих школа. Миодраг Павловић, Љиљана Бајић и Зона Мркаљ, КЛЕТ, Београд.

Уџбеник и радна свеска: Traveller B2, Енглески језик за 4. разред гимназије. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Фридерике Јин, Магдалена Михалак, Луц Рорман), ДАТА СТАТУС, Београд.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера. Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја филозофије. Вељко Кораћ и Бранко Павловић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије. Владимир Вулетић, КЛЕТТ, Београд.

Устав и права грађана за IV разред гимназије. Славко Тадић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика са збирком задатака за четврти  разред гимназије. Јован Кечкић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика. Д.Вуковић и М.Ђуришић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. В.Галовић и Б.Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Музичка култура за 4. разред друштвено-јеучког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2017.

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

 

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред гимназија и средњих школа.  Миодраг Павловић, Љиљана Бајић и Зона Мркаљ, КЛЕТ, Београд.

Уџбеник и радна свеска: Traveller B2, Енглески језик за 4. разред гимназије. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Фридерике Јин, Магдалена Михалак, Луц Рорман), ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја филозофије. Вељко Кораћ и Бранко Павловић,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика са збирком задатака за четврти  разред гимназије. Јован Кечкић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Хемија, за гимназију природно-математичког смера. Ј.Петровић и С. Велимировић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Биологија за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Д.Цветковић, М.Лакушић, Г.Матић, А,Кораћ, С.Јовановић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

Физика за четврти разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије. Владимир Вулетић, КЛЕТТ, Београд.

Устав и права грађана за IV разред гимназије. Славко Тадић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

 

 

 

Кључне речи:

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*