Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Чине га по три представника родитeља, локалне самоуправе и Наставничког већа. Школски одбор у проширеноm саставу чине и два представника ученика, изабраних од стране Ђачког парламента.

Представници родитеља:

 • Наташа Симонов , председник Школског одбора
 • Татјана Аранђеловић
 • Сандра Планић

Представници Наставничког већа

 • Сања Ристић
 • Златка Драгутиновић
 • Романа Црнковић

Представници локалне самоуправе

 • Весна Лаврич
 • Драгана Томић
 • Ненад Стошић

Представници Ученичког парламента

 • Катарина Јањетовић 4-8
 • Јована Дмитровић   4-1