Литерарни радови

Маријана Пузић 2-6 „Сви тренутно живи настоје да се за живота остваре најбоље што могу.“ Александар Б. Лаковић

Остварити се,шта то уопште значи? Бити успешан у послу,основати породицу,тежити циљевима,да ли то значи бити успешан? Често је збуњујуће.Тежимо...

Литерарни радови