Прелазак на модел наставе 2 од понедељка, 20. 9. 2021.

Bojan Vučković Posts

Прелазак на модел наставе 2 од понедељка, 20. 9. 2021.

by Bojan Vučković

17.09.2021

0 Comments

Поштовани родитељи и ученици, Од понедељка, 20.9, прелази се на модел 2 наставе, у складу са Стручним упутством. То је комбиновани модел наставе, као прошле године, само што је промена у томе што ... Read more

Обавештење о почетку и начину одржавања наставе

by Bojan Vučković

29.08.2021

4 Comments

Поштовани родитељи и ученици, Настава почиње 1. 9. У преподневној смени су ученици другог и четвртог разреда. Часови трају 45 минута. Поподневна смена почиње у 14.00 часова. У школу долазе сви уч... Read more

Поклон за наше нове ученике!

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

Поклон за наше нове ученике!
Настављамо традицију дочекивања нових ученика књигом - прошле г... Read more

Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

by Bojan Vučković

28.06.2021

2 Comments

1.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР: Читанка за I разред гимназија и средњих стручних школа; Босиљка Милић и Катарина Вучић; Завод за уџбенике, Београд, 2019 године;   New Headway - Pre - I... Read more

Ученичке стипендије – списак и упутство за приговор

by Bojan Vučković

24.11.2020

0 Comments