Istorijski izvori

Istorijski izvori

Blog Header Title

Dve varijante upisa – dolaskom u školu, ili preko portala e Uprava

by Bojan Vučković

02.07.2020

0 Comments

Ako se opredelite za dolazak u školu radi upisa, neophodno je da ponesete popunjenu prijavu za upis i originalno svedočanstvo o završenoj os... Read more

Izborni programi za učenike prvog razreda – na upisu se biraju dva od četiri ponuđena

by Bojan Vučković

29.06.2020

0 Comments

 1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA
Cilj učenja ovog izbornog programa je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, , raz... Read more

RASPORED MATURANATA ZA POLAGANJE PISMENOG DELA MATURSKOG ISPITA ZA OBA DANA ( 3.JUN, 9.00-12.00, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 4.JUN, 9.00-12.00, DRUGI PREDMET)

by Bojan Vučković

27.05.2020

0 Comments

4/1   Kabinet za istoriju:  

 1. Anđela Alvirević
 2. Itana Antonijević
 3. Tijana Vulović
 4. Damjan Dodig... Read more

Solidarnost u teškim vremenima

by Bojan Vučković

12.04.2020

0 Comments

Znaju tu lekciju naši učenici! Kako je rekao Antoan de Sent Egziperi: „U noći treba graditi mostove!“ Jer, samo ti mostovi, nastali u teškim ... Read more

Za vas koji želite da upišete našu školu – pored učenja, čeka vas i ovo…

by Bojan Vučković

06.04.2020

0 Comments

Film naših učenika o delu istorije naše škole koji je bio „zatamnjen“, kada je, 1949. godine, u okviru sukoba sa Informbiroom, grupa naših učen... Read more

News Header Title

Dve varijante upisa – dolaskom u školu, ili preko portala e Uprava

by Bojan Vučković

02.07.2020

0 Comments

Ako se opredelite za dolazak u školu radi upisa, neophodno je da ponesete popunjenu prijavu za upis i originalno svedočanstvo o završenoj os... Read more

Izborni programi za učenike prvog razreda – na upisu se biraju dva od četiri ponuđena

by Bojan Vučković

29.06.2020

0 Comments

 1. JEZIK, MEDIJI I KULTURA
Cilj učenja ovog izbornog programa je da doprinese unapređivanju komunikacijskih veština, , raz... Read more

RASPORED MATURANATA ZA POLAGANJE PISMENOG DELA MATURSKOG ISPITA ZA OBA DANA ( 3.JUN, 9.00-12.00, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST I 4.JUN, 9.00-12.00, DRUGI PREDMET)

by Bojan Vučković

27.05.2020

0 Comments

4/1   Kabinet za istoriju:  

 1. Anđela Alvirević
 2. Itana Antonijević
 3. Tijana Vulović
 4. Damjan Dodig... Read more

Solidarnost u teškim vremenima

by Bojan Vučković

12.04.2020

0 Comments

Znaju tu lekciju naši učenici! Kako je rekao Antoan de Sent Egziperi: „U noći treba graditi mostove!“ Jer, samo ti mostovi, nastali u teškim ... Read more

Za vas koji želite da upišete našu školu – pored učenja, čeka vas i ovo…

by Bojan Vučković

06.04.2020

0 Comments

Film naših učenika o delu istorije naše škole koji je bio „zatamnjen“, kada je, 1949. godine, u okviru sukoba sa Informbiroom, grupa naših učen... Read more

 • ID
 • Course Name
 • Programs
 • Eligibility

Quick Inquiry