Dokumenti

Dokumenti

FINANSIJE

Finansijski izveštaj za 2020. godinu

Završni račun 2021. GFI-2021-01684-1_2022-02-24T11-32-20

Finansijski plan 2022.

Finansijski izvestaj 2022.

09 02 23 Finansijski plan 2023

Godišnji finansijski izveštaj 2024

PLANOVI

Godišnji plan rada škole2023-24.

Godišnji plan rada škole, 2022-23.

Godišnji plan 2020-21.

Razvojni plan 2019.

STATUT I PRAVILNICI

STATUT ŠKOLE – 2022. (3)

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA, ZAPOSLENIH, RODITELJA I TREĆIH LICA

PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UČENIKA

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o nabavkama 2020 (1)

Pravilnik o izboru učenika generacije

PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI 15.09.2021

Izmene i dopune Pravilnika o sistematizaciji -22-23

Izmene i dopuna akta o sistematizaciji 2023-24. godina

PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTI UČENIKA – 14.09.2023.

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA, RODITELJA, ZAPOSLENIH I TREĆIH LICA – 14.09.2023.

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke, početna strana

Javne nabavke, poslednja strana

Plan nabavki 2022.

09 02 23 Plan javnih nabavki 2023 (1)

IZVEŠTAJI O RADU

Izveštaj o radu direktora u školskoj 2022-23. godini

Izveštaj o radu škole u školskoj 2022-23. GODINI

Izveštaj o radu škole, 2021-2022.

Izveštaj 2019-2020

Školski program 2019.

OSIGURANJE UČENIKA 2023/24

Dopunski uslovi za osiguranje ucenika i studenata od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Izjava o nacinu isplate naknade steteŠKOLE

Odstetni zahtev prijava nezgodeŠKOLE

Opsti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Predugovorne informacije za ugovaraca osiguranja i osiguranike – osiguranje ucenika i studenata od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Tabela za odredjivanje procenta trajnog gubitka opste radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledice nesrecnog slucaja (nezgode)

UPUTSTVO ZA PREDAJU ODŠTETNOG ZAHTEVA