Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Čine ga po tri predstavnika roditelja, lokalne samouprave i Nastavničkog veća. Školski odbor u proširenom sastavu čine i dva predstavnika učenika, izabranih od strane Đačkog parlamenta.

Predstavnici roditelja:

 • Nataša Simonov , predsednik Školskog odbora
 • Tatjana Aranđelović
 • Sandra Planić

Predstavnici Nastavničkog veća

 • Sanja Ristić
 • Zlatka Dragutinović
 • Romana Crnković

Predstavnici lokalne samouprave

 • Vesna Lavrič
 • Dragana Tomić
 • Nenad Stošić

Predstavnici Učeničkog parlamenta

 • Katarina Janjetović 4-8
 • Jovana Dmitrović   4-1