Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Čine ga po tri predstavnika roditelja, lokalne samouprave i Nastavničkog veća. Školski odbor u proširenom sastavu čine i dva predstavnika učenika, izabranih od strane Đačkog parlamenta.

Predstavnici roditelja:

 • Snežana Ivković
 • Sretna Prpić
 • Zoran Ristić

Predstavnici Nastavničkog veća

 • Ljubica Milovanović
 • Danica Erčević
 • Maja Cvetković

Predstavnici lokalne samouprave

 • Sonja Mitrović Lukić
 • Marko Naumović
 • Sanja Đorđević

Predstavnici Učeničkog parlamenta

 • Tijana Mićunović 3/4
 • Marko Krndija   4/4