Ликовна секција

Ликовна секција

Ликовна секција почела је са радом 2009/10. године. Концепт рада осмислила је професорка Гордана Иветић, а у раду са ђацима показао се задовољавајући због његовe флексибилности.

Основни концепт едукације у овом правцу заснован је на студиозном цртачком поступку. Полазна тачка у оквиру грађења овог система знања је студија грчке главе, која представља oсновни индикатор сазнања ученика о есенцијалном цртачком умећу. Кроз рад и широку радозналoст полазника секције, решавају се остали сегменти ликовности кроз баратање различитим ликовним техникама, а као мотиви почињу да се појављују мртва природа, цртање по моделу и бављење пејзажом.

Известан број ученика заинтересован је за бављење индустријским и графичким дизајном, па се у оквиру ликовне секције отвара један вид консултација.На паноима у холу школе излажу се радови обдарених ученика заинтересованих за ширу
област ликовног стваралаштва. До сада, кроз презентацију, били су заступљени: анатомија, стрип, слике у техници пастела, фотографија, радови из области графичког дизајна, као и радови из других области рађени различитим техникама.

Током седмогодишњег постојања секције  ученици су освајали интернационалне, градске и општинске награде, а, свакако, најзначајније су две друге награде на Републичком такмичењу, које су освојиле Александра Ружичић 2012/13. године и Дарја Еремија 2014/15. године. Године 2012/13. на Републичком такмичењу XIII београдска гимназија  добитник је првог места за колекцију ликовних радова.

Поред креативности, полазници се јављају и као љубитељи уметности у смислу посећивања изложби, галерија, музеја и других културно-историјских и по естетици значајних амбијената.