Likovna sekcija

Likovna sekcija

Likovna sekcija počela je sa radom 2009/10. godine. Koncept rada osmislila je profesorka Gordana Ivetić, a u radu sa đacima pokazao se zadovoljavajući zbog njegove fleksibilnosti.

Osnovni koncept edukacije u ovom pravcu zasnovan je na studioznom crtačkom postupku. Polazna tačka u okviru građenja ovog sistema znanja je studija grčke glave, koja predstavlja osnovni indikator saznanja učenika o esencijalnom crtačkom umeću. Kroz rad i široku radoznalost polaznika sekcije, rešavaju se ostali segmenti likovnosti kroz baratanje različitim likovnim tehnikama, a kao motivi počinju da se pojavljuju mrtva priroda, crtanje po modelu i bavljenje pejzažom.

Izvestan broj učenika zainteresovan je za bavljenje industrijskim i grafičkim dizajnom, pa se u okviru likovne sekcije otvara jedan vid konsultacija.Na panoima u holu škole izlažu se radovi obdarenih učenika zainteresovanih za širu
oblast likovnog stvaralaštva. Do sada, kroz prezentaciju, bili su zastupljeni: anatomija, strip, slike u tehnici pastela, fotografija, radovi iz oblasti grafičkog dizajna, kao i radovi iz drugih oblasti rađeni različitim tehnikama.

Tokom sedmogodišnjeg postojanja sekcije  učenici su osvajali internacionalne, gradske i opštinske nagrade, a, svakako, najznačajnije su dve druge nagrade na Republičkom takmičenju, koje su osvojile Aleksandra Ružičić 2012/13. godine i Darja Eremija 2014/15. godine. Godine 2012/13. na Republičkom takmičenju XIII beogradska gimnazija  dobitnik je prvog mesta za kolekciju likovnih radova.

Pored kreativnosti, polaznici se javljaju i kao ljubitelji umetnosti u smislu posećivanja izložbi, galerija, muzeja i drugih kulturno-istorijskih i po estetici značajnih ambijenata.