Историјски извори

Историјски извори

Blog Header Title

Две варијанте уписа – доласком у школу, или преко портала е Управа

by Bojan Vučković

07.07.2021

0 Comments

Ако се определите за долазак у школу ради уписа, неопходно је да понесете попуњену пријаву за упис и оригинално сведочанство о завршеној ос... Read more

Изборни програми за ученике првог разреда – од понуђена 4 бирају се 2

by Bojan Vučković

06.07.2021

0 Comments

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, , раз... Read more

Поклон за наше нове ученике!

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

Поклон за наше нове ученике!
Настављамо т... Read more

Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

1.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:   New Headway - Pre - Intermediate - Fourth edition   - уџбенич... Read more

Ученичке стипендије – списак и упутство за приговор

by Bojan Vučković

24.11.2020

0 Comments

News Header Title

Две варијанте уписа – доласком у школу, или преко портала е Управа

by Bojan Vučković

07.07.2021

0 Comments

Ако се определите за долазак у школу ради уписа, неопходно је да понесете попуњену пријаву за упис и оригинално сведочанство о завршеној ос... Read more

Изборни програми за ученике првог разреда – од понуђена 4 бирају се 2

by Bojan Vučković

06.07.2021

0 Comments

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, , раз... Read more

Поклон за наше нове ученике!

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

Поклон за наше нове ученике!
Настављамо т... Read more

Изабрани уџбеници за школску 2021-2022. годину

by Bojan Vučković

28.06.2021

0 Comments

1.РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:   New Headway - Pre - Intermediate - Fourth edition   - уџбенич... Read more

Ученичке стипендије – списак и упутство за приговор

by Bojan Vučković

24.11.2020

0 Comments

  • ID
  • Course Name
  • Programs
  • Eligibility

Quick Inquiry