Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор је орган управљања у школи. Чине га по три представника родитeља, локалне самоуправе и Наставничког већа. Школски одбор у проширеноm саставу чине и два представника ученика, изабраних од стране Ђачког парламента.

Представници родитеља:

 • Снежана Ивковић
 • Сретна Прпић
 • Зоран Ристић

Представници Наставничког већа

 • Љубица Миловановић
 • Даница Ерчевић
 • Маја Цветковић

Представници локалне самоуправе

 • Соња Митровић Лукић
 • Марко Наумовић
 • Сања Ђорђевић

Представници Ученичког парламента

 • Тијана Мићуновић 3/4
 • Марко Крндија   4/4