Документи

Документи

ФИНАНСИЈЕ

Финансијски извештај за 2020. godinu

Завршни рачун 2021. GFI-2021-01684-1_2022-02-24T11-32-20

Финансијски план 2022.

Finansijski izvestaj 2022.

09 02 23 Финансијски план 2023

Годишњи финансијски извештај 2024

ПЛАНОВИ

Годишњи план рада школе2023-24.

Годишњи план рада школе, 2022-23.

Годишњи план 2020-21.

Развојни план 2019.

СТАТУТ И ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ ШКОЛЕ – 2024.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА, ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЕЋИХ ЛИЦА – 2024.

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 25.04. 2024.

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЕЛЕКТРОНСКОГ УРЕЂАЈА И ДРУГИХ СРЕДСТАВА

ПРАВИЛНИК О РАДУ

Правилник о набавкама 2020 (1)

ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 15.09.2021

Правилник о избору ученика генерације

Измене и допуне Правилника о систематизацији -22-23

Измене и допуна акта о систематизацији 2023-24. година

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА – 14.09.2023.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА, ЗАПОСЛЕНИХ И ТРЕЋИХ ЛИЦА – 14.09.2023.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке, почетна страна

Јавне набавке, последња страна

План набавки 2022.

09 02 23 Plan javnih nabavki 2023 (1)

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Извештај o раду директора у школској 2022-23. години

Извештај о раду школе у школској 2022-23. ГОДИНИ

Извештај о раду школе, 2021-2022.

Извештај 2019-2020

Школски програм 2019.

ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА 2023/24

Dopunski uslovi za osiguranje ucenika i studenata od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Izjava o nacinu isplate naknade steteŠKOLE

Odstetni zahtev prijava nezgodeŠKOLE

Opsti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Predugovorne informacije za ugovaraca osiguranja i osiguranike – osiguranje ucenika i studenata od posledica nesrecnog slucaja (nezgode)

Tabela za odredjivanje procenta trajnog gubitka opste radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledice nesrecnog slucaja (nezgode)

UPUTSTVO ZA PREDAJU ODŠTETNOG ZAHTEVA