Заштита података о личности

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности у  XIII  београдској  гимназији,   је  МИРЈАНА ЖИВОВИЋ,  запослена  на пословима  помоћника директора и наставника за предмет Географија.

Адреса  Љешка 47, Београд,

телефон: 011/3556-450