Spisak odabranih udžbenika za školsku 2017-2018. školsku godinu

Spisak odabranih udžbenika za školsku 2017-2018. školsku godinu

 

Spisak udžbenika koji se koriste u XIII beogradskoj gimnaziji u školskoj 2017/2018. godini

 

Srpski jezik i književnost

 

(izabrati jednu od ponuđenih čitanki)

 

B. Milić,K. Vučić, Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za I razred srednje škole, ZUNS, Beograd, 2015.

D. Babić, Čitanka za I razred srdnje škole, BIGZ-Školstvo, Beograd, 2010.

  1. Pavlović, Čitanka:srpski jezik i književnost za I razred gimnazija i srednjih škola, Klett, Beograd, 2012.

 

B. Milić,LJ.Nikolić, Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za II razred srednje šk D. Babić, Čitanka za II razred srdenje škole, BIGZ-Školstvo, Beograd, 2010.

  1. Pavlović, Čitanka:srpski jezik i književnost za I razred gimnazija i srednjih škola, Klett, Beograd, 2012

 

 

B. Milić,LJ.Nikolić, Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za III razred srednje škole, ZUNS, Beograd, 2014.

LJ.Bajić, Z.Mrkalj,M. Pavlović, Čitanka:srpski jezik i književnost za III razred gimnazija i srednjih škola, Klett, Beograd.

 

 

B. Milić,LJ.Nikolić, Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za IV razred srednje škole, ZUNS, Beograd, 2012.

LJ.Bajić, Z.Mrkalj, Pavlović, Čitanka:srpski jezik i književnost za IV razred gimnazija i srednjih škola, Klett, Beograd.

 

Ž.Stanojčić, LJ.Popović, Gramatika srpskog jezika od I do IV razreda, ZUNS, Beograd.

 

 

Francuski jezik

 

Odile Grand Clemet,Thierry Gallier, Belleville 2, prvi razred ,Data status

 

R.Menand, Le nouveau taxi 2, udžbenik 2. razred srednje škole, Data status

 

T.Gallier, O. Grand-Clement, Belleville 3, udžbenik za 3. razred srednje škole, Data status

Anne Marie Johnson, R.Menand, Le nouveau taxi 3, udžbenik 4. razred srednje škole, Data status

 

Engleski jezik

 

K.Kovačević, G.Marković, Improving English 1, engleski jezik za prvi razred gimnazije i srednjih stručnih škola, ZUNS, Beograd, 2014.

 

H.Q. Mitchell, Traveller  Intermediate B1, engleski jezik za drugi razred gimnazije i srednjih stručnih škola, “DATA STATUS“, Beograd, 2014.

 

H.Q. Mitchell, Traveller B1+, engleski jezik za treći razred gimnazije i srednjih stručnih škola, “DATA STATUS“, Beograd, 2013.

 

H.Q. Mitchell, Traveller   B2, engleski jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola, “DATA STATUS“, Beograd, 2013.

.

 

Ruski jezik

 

B.Vićentić, V.Lazarević-Vulović, M.Paprić,  Do vstreči v Rossii, ruski jezik za I razred gimnazije i srenje stručne škole sa radnom sveskom, ZUNS, 2009.

 

B.Vićentić, V.Lazarević-Vulović, M.Paprić,  Do vstreči v Rossii, ruski jezik za II razred gimnazije i srenje stručne škole sa radnom sveskom, ZUNS, 2014.

 

A.Terzić, M.Mežinski, I.Sekicki, Do vstreči v Rossii, ruski jezik za III razred gimnazije i srenje stručne škole sa radnom sveskom, ZUNS, 1995.

 

A.Terzić, M.Mežinski, Do vstreči v Rossii, ruski jezik za IV razred gimnazije i srednje stručne škole sa radnom sveskom, ZUNS, 1994.

 

Nemački jezik

 

Đ.Moto, V.Nikolovska,L.Rakićević, Direkt 1 nemački jezik za prvi razred gimnazije, Klett, Beograd

 

Đ.Moto, V.Nikolovska,L.Rakićević,B.Ćvikovska,O.Vomačkova, Direkt 2 nemački jezik za drugi razred gimnazije, Klett, Beograd

 

Đ.Moto, V.Nikolovska,L.Rakićević,B.Ćvikovska,O.Vomačkova, Direkt 3 nemački jezik za treći razred gimnazije, Klett, Beograd.

 

Đ.Moto, V.Nikolovska,G.MontaliD.Mandeli,N.Černohaus Linzi,  Direkt 4 nemački jezik za četvrti razred gimnazije, Klett, Beograd.

 

 

Latinski jezik

 

LJ.Vulićević, M.Maskareli, Latinski jezik za I razred srednje škole, ZUNS, Beograd

 

LJ.Vulićević, Latinski jezik za II razred srednje škole, ZUNS, Beograd

 

 

Psihologija

 

(izabrati jedan od ponuđenih udžbenika)

 

N.Rot, S.Radonjić, Psihologija za 2. razred gimnazije, ZUNS, Beograd

B.Milojević, Psihologija za 2.razred gimnazije, Logos, Beograd

 

Istorija

 

D.Lopandić, V.Petrović, I.Petrović, Istorija 1, udžbenik istorije za prvi razred gimnazije opšteg, društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, Novi logos, Beograd

 

 

R.Radić, J.Milanović, Istorija za 2.razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Freska, Beograd

 

D.Lopandić,A.Kolaković,I.Petrović, Istorija, udžbenik za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, Logos, Beograd, 2014.

 

R.Ljušić, Istorija za treći razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Freska, Beograd, 2012.

 

Đ.Đurić, M.Pavlović, Istorija za treći razred prirodno-matematičkog smera i četvrti razred opšteg i društveno-jezičkog smera, ZUNS, Beograd, 2010.

 

 

 

Filozofija

 

M.Marković, Logika, ZUNS, Beograd

 

B.Pavlović, V.Korać, Istorija filozofije, ZUNS, Beograd

M.Savić, V.Cvetković, N.Cekić, Filozofija za srednju školu, ZUNS, Beograd

 

 

 

Sociologija

 

V.Vuletić, Socilogija za četvrti razred gimnazije i treći razred srednjih stručnih škola, Klett, Begrad, 2012.

 

Ustav i prava građana

 

M.Gačanović, Ustav i prava građana, udžbenik za četvrti razred gimnazije i četvorogodišnje srednje škole i za treći razred trogodišnje srednje škole, Klett, Beograd, 2013.

 

 

 

 

 

Građansko vaspitanje

 

Grupa autora, Vodič za nastavnike- građansko vaspitanje za prvi razred srednje škole, MPNS

Grupa autora, Vodič za nastavnike- građansko vaspitanje za drugi razred srednje škole, MPNS

Grupa autora, Vodič za nastavnike- građansko vaspitanje za treći razred srednje škole, MPNS

Grupa autora, Priručnik za nastavnike- građansko vaspitanje za četvrti razred srednje škole, MPNS

 

 

 

 

Geografija

 

LJ. i D.Gavrilović, Geografija za prvi razred gimnazije, ZUNS, Beograd

 

S.Vujadinović, D.Šabić, Geografija za drugi razred gimnazije, Logos, Beograd, 2014.

 

B.Mladenović-Kljajić, V.Kovačević, Geografija za treći razred gimnazije, Klett, Beograd

 

 

Matematika

 

P.Miličić, V.Stojanović, Z.Kadelburg, B.Boričić, Matematika za prvi razred gimnazije i srednje stručne škole, ZUNS, Beograd, 2005.

V.Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1

V.Stojanović, V.Sotirović, D.Lipovac,Zbirka zadataka iz matematike za gimnazije i stručne škole

V.Mićić, Ž.Ivanović, S.Ognjanović, Matematika za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, ZUNS, Beograd, 1994.

B.Šešelj i dr, Matematika za drugi razred gimnazije društveno-jezičkog smera, ZUNS, Beograd, 1994.

V.Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2

V.Mićić, S.Ognjanović, Ž.Ivanović, Zbirka zadatka iz matematike za gimnazije

 

J.Kečkić, Matematika za treći razred prirodno-matematičkog smera,ZUNS,, Beograd, 2003.

G.Vojvodić,Đ.Paunić, R.Tošić, Matematika za treći razred društveno-jezičkog smera, ZUNS, Beograd, 1996.

V.Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

 

M.Obradović, D.Georgijević, Matematika sa zbirkom zadataka za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, ZUNS, Beograd, 1995.

E.Pap, Z.Lozanov-Crvenković, Matematika sa zbirkom zadatka za gimnaziju društveno-jezičkog smera, ZUNS, Beograd, 1995.

V.Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz matematike 4

 

 

Biologija

 

BIOLOGIJA, UDŽBENIK ZA PRVI RAZRED GIMNAZIJE (Vladimir Ranđelović), Klet, Beograd, 2015.

I.Krizmanić, M.Unčanin, Biologija 2, udžbenik biologije za drugi razred gimnzije prirodno-matematičkog smera, Novi Logos, Beograd, 2016.

B.Petrov, M.Klaezić,R.Konjević, D.Lakušić, S.Jovanović, Biologija za drugi razred društveno-jezičkog smera, ZUNS, Beograd, 2003.

BIOLOGIJA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJE DRUŠTVENO-JEZIČKOG SMERA (Gordana Cvijić, Jelena Đorđević, Nadežda Nedeljković, Dragana Cvetković, Gordana matić, Aleksandra Korać), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

BIOLOGIJA ZA TREĆI RAZRED GIMNAZIJE PRIRODNO-MATEMATIČKOG SMERA (Radomir Konjević, Gordana Cvijić, Jelena Đorđević, Nadežda Nedeljković), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.

Biologija za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, D.Cvetković, D.Lakušić, G.Matić, A.Korać, S.Jovanović, ZUNS, Beograd, 2005.

 

Hemija

I razred

Prirodno-matematički smer

Opšta hemija 1, za prvi razred srednje škole, T. Nedeljković, „Novi Logos“

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodno-matemaičkog smera, M. Šurjanović, R. Nikolajević „Zavod za udžbenike“.

Hemija 1,  Zbirka zadataka  sa laboratorijskim vežbama,  D. Trivić, M. Milčić, V. Vuković  “ Klett“ – za gimnaziju prirodno-matemaičkog smera.

 

Društveno-jezički smer

Opšta hemija za gimnaziju društveno-jezičkog smera, S. Ćukić,R. Nikolajević, M. Šurjanović „Zavod za udžbenike“.

Neorganska hemija za gimnaziju društveno-jezičkog smera, M.Jovetić, „Zavod za udžbenike“.

„Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodno-matemaičkog smera, M. Šurjanović, R. Nikolajević „Zavod za udžbenike“.

II razred

Prirodnomatematički smer

Neorganska hemija, za II razred  gimnazije prirodno-matemaičkog smera,

S.Rajić. „Zavod za udžbenike“

Hemijski praktikum, za gimnazije, S. Nešić, M.Jovetić. „Zavod za udžbenike“

Društveno-jezički smer

Organska hemija, za gimnaziju društveno-jezičkog smera, V. Pavlović, R. Marković. „Zavod za udžbenike“.

III razred

Prirodno-matematički smer

Organska hemija za  treći razred srednje škole i gimnazije opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera, T. Nedeljković, „Novi Logos“

Hemijski praktikum, za gimnazije, S. Nešić, M.Jovetić. „Zavod za udžbenike“

Zbirka zadataka iz hemije za III i IV razred, za gimnaziju prirodno-matemaičkog smera, V. Popsavin, J. Čanadi, „Zavod za udžbenike“.

 

IV razred

Prirodno-matematički smer

Hemija, za gimnaziju prirodno-matematičkog smera, J.Petrović,

S. Velimirović, „Zavod za udžbenike“.

 

Računarstvo i informatika

 

M.Čabarkapa, Računarstvo i informatika za prvi razred gimnazije, ZUNS, Beograd.

F.Marić, D,Trifunović, S.Trajković, I.Kljajić, O.Gračanin, Informatika za drugi razred gimnazije, ZUNS, Beograd

M.Čabarkapa, Računarstvo i informatika za reći razred gimnazije, ZUNS, Beograd

 

D.Vuković, Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije

 

Fizika

 

M.Raspopović, Fizika 1, ZUNS, Beograd.

 

M.Raspopović, Fizika 2, ZUNS, Beograd.

 

M.Raspopović, Fizika 3, ZUNS, Beograd.

 

M.Raspopović, Fizika 4, ZUNS, Beograd.

 

 

 

Likovna kultura

 

V.Galović, V.Gostović, Likovna kultura za gimnazije i srednje škole, ZUNS 2011.

 

Samo za 2-6,7,8 i 9

Marina Čudov, Likovna kultura za drugi razred gimnazije prirodno – matematičkog smera i opšteg smera Klett, 2016. godina.

 

Muzička kultura

 

 

A. Paladin, Muzička kultura za I razred društveno-jezičkog smera, LOGOS

A. Paladin, Muzička kultura za I razred prirodno-matematičkog smera, LOGOS

 

 

 

Ključne reči:

Ostavite komentar

Your email is never published nor shared. Sva obavezna polja su označena *

*