Frankofono pozorište

Frankofono pozorište

RAD FRANCUSKE DRAMSKE SEKCIJE

Sekcija postoji već više od 16. godina. Oformljena je 2000. godine na inicijativu udruženja profesora francuskog jezika i profesorke francuskog naše škole Radmile Đorđić, sa ciljem da se učenici motivišu na novi i zanimljiviji pristup učenja jezika.

U okviru sekcije učenici imaju prilike da, osim jezičkog usavršavanja, bliže upoznaju kulturu i običaje frankofonih zemalja. Uz to, pruža im se mogućnost da borave u francuskim porodicama i da ih ugoste u svojim domovima.

To nam je omogućilo da se zbratimimo sa srednjom školom iz mesta Le Mans, gde su se naši glumci upoznali sa radom francuske škole i boravili u domovima francuskih učenika. Naša škola je tako već naredne godine bila domaćin francuskom učenicima, koji su izveli svoju predstavu u našoj školi i na Festivalu frankofonih pozorišta u Beogradu.

Ovo su neki od festivala na kojima smo učestvovali:

2001: Srbija, Beograd: Premier Festival du Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom „A chacun cinq minut de gloire“ , autor teksta: učenik II/2, Stefan Ljuboje

2002: Srbija, Beograd: Deuxieme Festival du Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom „Fin de la guerre“, autor tekksta: učenik III/2, Stevan Tanović

2003: Srbija, Beograd: Festival du Theatre Lyceen Francophone de Belgrade-Yugoslavie

Učestvovali smo sa predstavom „En attendant Godot“, autor: Samuel Beckett

          Mađarska, Pečej: XIIe Festival de Theatre Lyceen Francophone de Pecs

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2004: Srbija, Beograd:  Quatrieme Festival de Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom „Ubi roi“, autor teksta: A. Jarry

          Rusija, Sankt Peterburg: Langue sur scene

Učestvovali smo sa istom predstavom.

          Rumunija, Arad: Les Festival des Festival

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2005: Srbija, Beograd: Cinquieme Festival de Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom „Ubu Cocu“, autor teksta: A. Jarry

          Maroko, Agadir: Le festival Internacional Theatre Education d’Agadir

Učestvovali smo sa istom predstavom.

           Rumunija, Arad: Le festival de festival

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2006: Španija, Saragoso-Hueska-Piramide, VII Festival International de Theatre

Učestvovali smo sa predstavom „Lecon“, autor teksta: E. Jonesco

2007: Srbija, Beograd: Septieme festival de Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom „Salle d’attente“, autor teksta: Gerard Gerutti

          Maroko, Agadir: Festival des festival Mars 2007

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2008: Srbija, Beograd: Festival de Theatre Lyceen Francophone de belgrade

Učestvovali smo sa predstavom: „Salle d’ attente“, autor teksta: G. Gerutti

          Francuska, La Roche-Sur-Yon: Le Festival de Festival

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2013: Francuska, La Roche-Sur-Yon: Le festival des Festival

Učestvovali smo sa predstavom „Le chat de schrodinger“, autor teksta: Nebojša Knežević, Ivana Nikolić

          Rumunija, Arad: Internactional festival du theatre ’AMIFRAN’

Učestvovali smo sa istom predstavom.

2014: Srbija, Beograd: Festival de Theatre Lyceen Francophone de Belgrade

Učestvovali smo sa predstavom: „Le systeme Ribardier“, autor teksta: G. Fideau

           Francuska, La Roche-Sur-Yon: le Festival des Festival

Učestvovali smo sa istom predstavom.

         Rumunija, Arad: Internactional festival du theatre ’AMIFRAN’

Učestvovali smo sa istom predstavom.