Hemijska sekcija

Hemijska sekcija

Tekst koji sledi jeste pokušaj da na jednom mestu pokažemo deo našeg rada i angažovanja, u cilju kvalitetnog obrazovanja mladih, kao i nesebično davanje podstreka zabuduće školovanje i život naših đaka.

 

VIDEO

 

Od 1984. godine, kada koleginica Milena Bojadžić dolazi u XIII beogradsku gimnaziju, počinje redovno učešće nagradskim i republičkim takmičenjima. Počelo je takmičenjima NAUKU MLADIMA pod vođstvom prof. Vajganda, kada je mnogo manji broj učenika učestvovao na republičkim takmičenjima, ali je i među njih 12 koleginica Milena imala svoje đake. Generacija ’95. iz XIII beogradske gimnazije je samo iz jednog odeljenja, koje je bilo predloženo za Oktobarsku nagradu, dala troje uspešnih takmičara u znanju hemije.

 

Godinama unazad teku pripreme, putovanja, iščekivanje rezultata, primanje diploma, a kao rezultat toga mnogobrojne diplome krase zid u holu škole. Spiskovi u elektronskom obliku od 2004. godine prikazuju uspehe naših učenika na republičkim takmičenjima.

 

Učešće na gradskim takmičenjima uvek je bilo zapaženo po broju naših  đaka i njihovim dobrim rezultatima, a bilo je godina kada su takmičari iz naše škole činili polovinuučenika plasiranih na republičko takmičenje iz celog Beograda.

 

Na predlog profesora Sladića, 2010. godine, prvi dan Gradskog takmičenja (test) održan je u našoj školi, gde smo kolegama i učenicima sa teritorije Beograda predočili vrlo skromne uslove u kojima radimo.

 

Od svih takmičenja izdvajamo Svetsku hemijsku olimpijadu (IchO), gde dve godine zaredom u četvoročlani tim iz Srbije ulazi dvoje (Milica Lazarević i Filip Ilić),
odnosno, jedno od naših đaka (Isidora Banjac, koja osvaja srebrnu medalju). Svi su oni nagrađeni i od Opštine Čukarica. Ta Isidorina srebrna medalja predstavlja najveći uspeh naše škole, iako su još 2005. godine sa Hemijske Balkanijade iz Rumunije Ivana Mrkić i Živojin Šuštran doneli bronzanu medalju. No, većina učesnika takmičenja nije nastavila svoje školovanje na Hemijskom fakultetu, ali su zato na Farmaceutskom, Tehnološkom, Medicinskom fakultetu, a i FFH i ETF-u bili među vodećima, a mnogi i postali asistenti.

 

Veliki broj takmičara ujedno je svrstan u istaknute polaznike seminara hemije u Istraživačkoj stanici Petnica, kako čiste hemije, tako i hemije voda, medicinske biohemije, eksperimentalne biohemije, gde mnogi od njih ostaju angažovani kao mlađi saradnici. Statistika kaže da je od 2000. do 2012. godine iz naše škole ostvareno 700 učešća, od čega na seminarima hemije preko 200 (36%). Ujedno je nastavnica hemije, Anita Stojčevski niz prethodnih godina bila saradnik-predavač u sada već obnovnjenoj stanici, sa napomenom da je učešće naših nastavnika bilo redovno na seminarima za nastavnike hemije.

 

Redovno i aktivno su nastavnici naše škole učesnici seminara Aprilski dani. Godinama je redovno prisustvo na sastancima Nastavne sekcije SHD-a, pri čemu je AnitaStojčevski angažovana kao sekretar, a i predsednica Komisije za takmičenje osnovnih škola.

 

MAGIJA I  HEMIJA  su dešavanja kojima se posebno ponosimo: od 2006. godine sedam puta je omogućeno učenicima, njihovim roditeljima i kolegama da uživaju u dvadesetak zanimljivih hemijskih ogleda, npr: vatra na dlanu, zeleni plamen, hemijski koktel i mnogi drugi. Oduševljenje nije krio ni predsednik opštine Čukarica, nakon čega nam je odobrena pomoć za opremanje kabineta. I neke televizijske stanice su imale prilog sa naše MAGIJE koja od tada dobija radni naziv „Kad formule ustanu sa papira“.

 

Dve nagrade publike na takmičenjima CHEMGENERATION, u organizaciji BASF-a, osvojili su timovi učenika i predmetnih nastavnika za osimšljene i ostvarene projekte: Lančana reakcija (tim PRIMUS INTER PARES pod vođstvom
Slađane Delić) i Heroji budućnosti (tim TIM DINAMIK
pod vođstvom Anite Stojčevski).

 

Predstavljanje Hemijske sekcije naše škole na sajmovima srednjih škola u Beogradu i Sajmu nauke u Obrenovcu;

 

Posete otvorenim laboratorijama Hemijskog fakulteta;

 

Posete Muzeju Sima Lozanić;

 

Posete Festivalima nauke;

 

Posete Noći muzeja na Hemijskom fakultetu;

 

Posete Tehnološko-metalurškom fakultetu;

 

Učešće na seminarima Fakulteta fizičke hemije, Nauka oko nas;

 

Učešće na predavanjima Škola ekologije;

 

Poseta izložbe IS Petnica u Galeriji SANU;

 

Poseta izložbe Laboratorija velikana;

 

Poseta Institutu za nuklearne nauke Vinča;

 

Prof. Nenad M. Kostić je za dugogodišnji predan i uspešan rad, tj. nastavu i popularisanje hemije, dodelio Stručnom veću hemije XIII beogradske gimnazije VANKONKURSNU NAGRADU FONDA NENAD KOSTIĆ;

 

Učešće na Noći u biblioteci XIII beogradske gimnazije je u više navrata iznenadilo publiku, što svetlećim, što ekspodirajućim ogledima;

 

Kroz našu školu je prošlo preko 50 studenata Hemijskog fakulteta i uspešno ostvarilo svoje hospitovanje na časovima hemije;

 

U našem kabinetu je organizovana prezentacija udžbenika Opšta hemija, gde smo ugostili većinu kolega hemičara iz Beograda sa kojima već imamo lepu saradnju;

 

Obeležavanje Svetskog dana vode, 22. marta, kroz mnogobrojna dešavanja;

 

Obeležavanje Međunarodnog dana mola, 23.oktobra.