Списак одабраних уџбеника за школску 2017-2018. школску годину

Списак одабраних уџбеника за школску 2017-2018. школску годину

 

Списак уџбеника који се користе у XIII београдској гимназији у школској 2017/2018. години

 

Српски језик и књижевност

 

(изабрати једну од понуђених читанки)

 

Б. Милић,К. Вучић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2015.

Д. Бабић, Читанка за I разред срдње школе, БИГЗ-Школство, Београд, 2010.

  1. Павловић, Читанка:српски језик и књижевност за I разред гимназија и средњих школа, Klett, Београд, 2012.

 

Б. Милић,Љ.Николић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред средње шк Д. Бабић, Читанка за II разред срдење школе, БИГЗ-Школство, Београд, 2010.

  1. Павловић, Читанка:српски језик и књижевност за I разред гимназија и средњих школа, Klett, Београд, 2012

 

 

Б. Милић,Љ.Николић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2014.

Љ.Бајић, З.Мркаљ,M. Павловић, Читанка:српски језик и књижевност за III разред гимназија и средњих школа, Klett, Београд.

 

 

Б. Милић,Љ.Николић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за IV разред средње школе, ЗУНС, Београд, 2012.

Љ.Бајић, З.Mркаљ, Павловић, Читанка:српски језик и књижевност за IV разред гимназија и средњих школа, Klett, Београд.

 

Ж.Станојчић, Љ.Поповић, Граматика српског језика од I до IV разреда, ЗУНС, Београд.

 

 

Француски језик

 

Odile Grand Clemet,Thierry Gallier, Belleville 2, prvi razred ,Data status

 

R.Menand, Le nouveau taxi 2, udžbenik 2. razred srednje škole, Data status

 

T.Gallier, O. Grand-Clement, Belleville 3, udžbenik za 3. razred srednje škole, Data status

Anne Marie Johnson, R.Menand, Le nouveau taxi 3, udžbenik 4. razred srednje škole, Data status

 

Енглески језик

 

К.Ковачевић, Г.Марковић, Improving English 1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа, ЗУНС, Београд, 2014.

 

H.Q. Mitchell, Traveller  Intermediate B1, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа, “DATA STATUS“, Београд, 2014.

 

H.Q. Mitchell, Traveller B1+, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, “DATA STATUS“, Београд, 2013.

 

H.Q. Mitchell, Traveller   B2, енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, “DATA STATUS“, Београд, 2013.

.

 

Руски језик

 

Б.Вићентић, В.Лазаревић-Вуловић, М.Папрић,  До встречи в России, руски језик за I разред гимназије и срење стручне школе са радном свеском, ЗУНС, 2009.

 

Б.Вићентић, В.Лазаревић-Вуловић, М.Папрић,  До встречи в России, руски језик за II разред гимназије и срење стручне школе са радном свеском, ЗУНС, 2014.

 

A.Teрзић, М.Межински, И.Секицки, До встречи в России, руски језик за III разред гимназије и срење стручне школе са радном свеском, ЗУНС, 1995.

 

A.Teрзић, М.Межински, До встречи в России, руски језик за IV разред гимназије и средње стручне школе са радном свеском, ЗУНС, 1994.

 

Немачки језик

 

Ђ.Мото, В.Николовска,Л.Ракићевић, Direkt 1 немачки језик за први разред гимназије, Klett, Београд

 

Ђ.Мото, В.Николовска,Л.Ракићевић,Б.Ћвиковска,О.Вомачкова, Direkt 2 немачки језик за други разред гимназије, Klett, Београд

 

Ђ.Мото, В.Николовска,Л.Ракићевић,Б.Ћвиковска,О.Вомачкова, Direkt 3 немачки језик за трећи разред гимназије, Klett, Београд.

 

Ђ.Мото, В.Николовска,Г.МонталиД.Мандели,Н.Чернохаус Линзи,  Direkt 4 немачки језик за четврти разред гимназије, Klett, Београд.

 

 

Латински језик

 

Љ.Вулићевић, М.Маскарели, Латински језик за I разред средње школе, ЗУНС, Београд

 

Љ.Вулићевић, Латински језик за II разред средње школе, ЗУНС, Београд

 

 

Психологија

 

(изабрати један од понуђених уџбеника)

 

Н.Рот, С.Радоњић, Психологија за 2. разред гимназије, ЗУНС, Београд

Б.Милојевић, Психологија за 2.разред гимназије, Логос, Београд

 

Историја

 

Д.Лопандић, В.Петровић, И.Петровић, Историја 1, уџбеник историје за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера, Нови логос, Београд

 

 

Р.Радић, Ј.Милановић, Историја за 2.разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд

 

Д.Лопандић,А.Колаковић,И.Петровић, Историја, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, Логос, Београд, 2014.

 

Р.Љушић, Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд, 2012.

 

Ђ.Ђурић, М.Павловић, Историја за трећи разред природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2010.

 

 

 

Филозофија

 

М.Марковић, Логика, ЗУНС, Београд

 

Б.Павловић, В.Кораћ, Историја филозофије, ЗУНС, Београд

М.Савић, В.Цветковић, Н.Цекић, Филозофија за средњу школу, ЗУНС, Београд

 

 

 

Социологија

 

В.Вулетић, Социлогија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа, Klett, Беград, 2012.

 

Устав и права грађана

 

М.Гачановић, Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и четворогодишње средње школе и за трећи разред трогодишње средње школе, Klett, Београд, 2013.

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање

 

Група аутора, Водич за наставнике- грађанско васпитање за први разред средње школе, МПНС

Група аутора, Водич за наставнике- грађанско васпитање за други разред средње школе, МПНС

Група аутора, Водич за наставнике- грађанско васпитање за трећи разред средње школе, МПНС

Група аутора, Приручник за наставнике- грађанско васпитање за четврти разред средње школе, МПНС

 

 

 

 

Географија

 

Љ. и Д.Гавриловић, Географија за први разред гимназије, ЗУНС, Београд

 

С.Вујадиновић, Д.Шабић, Географија за други разред гимназије, Логос, Београд, 2014.

 

Б.Младеновић-Кљајић, В.Ковачевић, Географија за трећи разред гимназије, Klett, Београд

 

 

Математика

 

П.Миличић, В.Стојановић, З.Каделбург, Б.Боричић, Математика за први разред гимназије и средње стручне школе, ЗУНС, Београд, 2005.

В.Богославов, Збирка решених задатака из математике 1

В.Стојановић, В.Сотировић, Д.Липовац,Збирка задатака из математике за гимназије и стручне школе

В.Мићић, Ж.Ивановић, С.Огњановић, Математика за други разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС, Београд, 1994.

Б.Шешељ и др, Математика за други разред гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 1994.

В.Богославов, Збирка решених задатака из математике 2

В.Мићић, С.Огњановић, Ж.Ивановић, Збирка задатка из математике за гимназије

 

Ј.Кечкић, Математика за трећи разред природно-математичког смера,ЗУНС,, Београд, 2003.

Г.Војводић,Ђ.Паунић, Р.Тошић, Математика за трећи разред друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 1996.

В.Богославов, Збирка решених задатака из математике 3

 

М.Обрадовић, Д.Георгијевић, Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС, Београд, 1995.

Е.Пап, З.Лозанов-Црвенковић, Математика са збирком задатка за гимназију друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 1995.

В.Богославов, Збирка решених задатака из математике 4

 

 

Биологија

 

БИОЛОГИЈА, УЏБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ (Владимир Ранђеловић), Клет, Београд, 2015.

И.Кризманић, М.Унчанин, Биологија 2, уџбеник биологије за други разред гимнзије природно-математичког смера, Нови Логос, Београд, 2016.

Б.Петров, М.Клаезић,Р.Коњевић, Д.Лакушић, С.Јовановић, Биологија за други разред друштвено-језичког смера, ЗУНС, Београд, 2003.

БИОЛОГИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА (Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана матић, Александра Кораћ), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

БИОЛОГИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА (Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

Биологија за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Д.Цветковић, Д.Лакушић, Г.Матић, А.Кораћ, С.Јовановић, ЗУНС, Београд, 2005.

 

Хемија

I разред

Природно-математички смер

Општа хемија 1, за први разред средње школе, Т. Недељковић, „Нови Логос“

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-матемаичког смера, М. Шурјановић, Р. Николајевић „Завод за уџбенике“.

Хемија 1,  Збирка задатака  са лабораторијским вежбама,  Д. Тривић, М. Милчић, В. Вуковић  “ Klett“ – за гимназију природно-матемаичког смера.

 

Друштвено-језички смер

Општа хемија за гимназију друштвено-језичког смера, С. Ћукић,Р. Николајевић, М. Шурјановић „Завод за уџбенике“.

Неорганска хемија за гимназију друштвено-језичког смера, М.Јоветић, „Завод за уџбенике“.

„Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-матемаичког смера, М. Шурјановић, Р. Николајевић „Завод за уџбенике“.

II разред

Природноматематички смер

Неорганска хемија, за II разред  гимназије природно-матемаичког смера,

С.Рајић. „Завод за уџбенике“

Хемијски практикум, за гимназије, С. Нешић, М.Јоветић. „Завод за уџбенике“

Друштвено-језички смер

Органска хемија, за гимназију друштвено-језичког смера, В. Павловић, Р. Марковић. „Завод за уџбенике“.

III разред

Природно-математички смер

Органска хемија за  трећи разред средње школе и гимназије општег типа и природно-математичког смера, Т. Недељковић, „Нови Логос“

Хемијски практикум, за гимназије, С. Нешић, М.Јоветић. „Завод за уџбенике“

Збирка задатака из хемије за III и IV разред, за гимназију природно-матемаичког смера, В. Попсавин, Ј. Чанади, „Завод за уџбенике“.

 

IV разред

Природно-математички смер

Хемија, за гимназију природно-математичког смера, Ј.Петровић,

С. Велимировић, „Завод за уџбенике“.

 

Рачунарство и информатика

 

М.Чабаркапа, Рачунарство и информатика за први разред гимназије, ЗУНС, Београд.

Ф.Марић, Д,Трифуновић, С.Трајковић, И.Кљајић, O.Грачанин, Информатика за други разред гимназије, ЗУНС, Београд

М.Чабаркапа, Рачунарство и информатика за рећи разред гимназије, ЗУНС, Београд

 

Д.Вуковић, Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије

 

Физика

 

М.Распоповић, Физика 1, ЗУНС, Београд.

 

М.Распоповић, Физика 2, ЗУНС, Београд.

 

М.Распоповић, Физика 3, ЗУНС, Београд.

 

М.Распоповић, Физика 4, ЗУНС, Београд.

 

 

 

Ликовна култура

 

В.Галовић, В.Гостовић, Ликовна култура за гимназије и средње школе, ЗУНС 2011.

 

Само за 2-6,7,8 и 9

Марина Чудов, Ликовна култура за други разред гимназије природно – математичког смера и општег смера Клетт, 2016. година.

 

Музичка култура

 

 

А. Паладин, Музичка култура за I разред друштвено-језичког смера, ЛОГОС

А. Паладин, Музичка култура за I разред природно-математичког смера, ЛОГОС

 

 

 

Кључне речи:

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*