Уџбеници за школску 2020/21. годину

Уџбеници за школску 2020/21. годину

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Improving English, Енглески језик за први разред средње школе (гимназије и стручне школе), уџбеник и радна свеска. Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2015.

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, 

Лазаревић Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

 

Латински језик за први разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја 1, чека се одобравање новог уџбеника

 

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић и Д.Гавриловић, С. Ђурђић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено )

Биологија,  уџбеник за први разред гимназије, Љ. Лалић, М. Кокотовић, Г. Милићев, Клет, Београд 2019.

Хемија 1, уџбеник за први разред гимназије, Т. Недељковић, Логос, 2019.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. М. Шурјановић, Р. Николајевић, ЗУНС, Београд.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

 

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

Рачунарство и информатика, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Klett, 2019.

Музичка култура за 1. разред друштвено-језичког смера. Александра Паладин, НОВИ ЛОГОС, Београд, 2015.

Ликовна култура за гимназије и стручне школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Improving English, Енглески језик за први разред средње школе  (гимназије и стручне школе), уџбеник и радна свеска. Катарина Ковачевић и Гордана Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд, 2015.

Direkt 1, Немачки језик за први разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

 

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

 

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 1. – руски језик за први разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

Латински језик за први разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја 1, чека се одобравање новог уџбеника

Географија за I разред гимназије. Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић, С. Ђурђић,  Завод за уџбенике, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено).

Биологија, уџбеник за први разред гимназије, Љ. лалић, М- Кокотовић, Г. Милићев, Клет, Београд, 2019.

Хемија 1, за први разред гимназије, Т. Недељковић,  Логос, 2019.

Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-математичког смера. Шурјановић, М., Р. Николајевић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Физика за први разред гимназије. Милан Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

Рачунарство и информатика, уџбеник за први разред гимназије, Филип Марић, Klett, 2019.

Музичка култура за 1. разред природно-математичког смера. Александра Паладин, НОВИ ЛОГОС, Београд, 2016.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

 

Грађанско васпитање за 1. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

Уџбеник и радна свеска: Traveller – intermediate B1, Енглески језик за 2. разред гиназије и средње стручне  школе. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Латински језик за други разред средње школе. Вуличевић Љиљана и Маскарели Мирјана,

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја, чека се одобравање новог уџбеника

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено )

Хемија – нема одобреног уџбеника

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић, Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

Биологија – чека се одобрење за уџбеник који прати реформисани програм

Физика за други разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗУНС,2011.

Музичка култура за 2. разред друштвено-јеучког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2015.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Уџбеник и радна свеска: Traveller – intermediate B1, Енглески језик за 2. разред гиназије и средње стручне  школе. H.Q. Mitchell, Дата Статус  д.о.о., Београд.

Direkt 2, Немачки језик за други разред гимназијe. Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракичевић и Олга Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville II, уџбеник и радна свеска за 1. и 2. разред средње школе. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 2. – руски језик за други разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Психологија за 2.разред гимназије. Апостоловић Милојевић Биљана, ЛОГОС, Београд, 2013.

Историја 2 – чека се одобравање новог уџбеника

Географија за II разред гимназије. Д. Шабић, С. Вујадиновић, ЛОГОС, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено)

Биологија – чека се одобрење за  уџбеник који прати реформисани програм

Физика за други разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Хемија 2, за други разред гимназије приодно-математичког смера, С. Рајић, Логос

Практикум из хемије 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, Б. Кујовић, М. Влаховић, Логос

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Грађанско васпитање за 2. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

Музичка култура за 2. разред природно-математичког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2018.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

Уџбеник и радна свеска: Traveller  B1 +, Енглески језик за 3. разред гимназије и  средње стручне школе. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије.Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана. ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Историја  – чека се одобравање новог уџбеника

Биологија – нема уџбеника који прати реформисани програм

Географија за III разред гимназије. Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, КЛЕТТ, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено)

Физика за трећи разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

Ликовна култура за гимназије и средње школе. Видосава Галовић и Бранка Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Музичка култура за 3. разред друштвено-језичког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2016.

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР:

Уџбеник и радна свеска: Traveller  B1 +, Енглески језик за 3. разред гимназије и  средње стручне школе. H.Q. Mitchell, Дата Статус  д.о.о., Београд

Direkt 3, Немачки језик за трећи разред гимназије. Ђ.Мота, В. Николовски, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова, Издавачка кућа KLETT, Београд, 2014.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 3. – руски језик за трећи разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја – чека се одобравање новог уџбеника

Биологија – нема уџбеника који прати реформисани програм

Географија за III разред гимназије. Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић, КЛЕТТ, Београд, 2020 (важно је да буде ово издање, јер је проширено)

Логика. Михаило Марковић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Органска хемија за трећи разред средње школе и гимназије општег типа и природно-математичког смера. Т. Недељковић, НОВИ ЛОГОС, Београд.

Хемијски практикум, за гимназије. С. Нешић, М. Јоветић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Збирка задатака из хемије за трећи и четврти разред гимназије. Велимир Попсавин, Чнади Јанош, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Физика за трећи разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Рачунарство и информатика – нема уџбеника

Грађанско васпитање за 3. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР:

 

Уџбеник и радна свеска: Traveller B2, Енглески језик за 4. разред гимназије. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Фридерике Јин, Магдалена Михалак, Луц Рорман), ДАТА СТАТУС, Београд.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера. Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић, JП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд.

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа,  Дејан Пејовић, Креативни центар, 2019.

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије. Владимир Вулетић, КЛЕТТ, Београд.

Устав и права грађана, уџбеник  за IV разред гимназије и четворогодишње средње школе и за трећи разред трогодишње средње школе, Милан Гачановић, Klett, Београд.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено језичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије, група аутора, ЗУНС, 2016.

Ликовна култура за гимназије и средње школе. В.Галовић и Б.Гостовић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Музичка култура за 4. разред друштвено-јеучког смера. Александра Паладин, ЛОГОС, Београд, 2017.

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

 

  1. РАЗРЕД, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Уџбеник и радна свеска: Traveller B2, Енглески језик за 4. разред гимназије. H.Q. Mitchell, ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Фридерике Јин, Магдалена Михалак, Луц Рорман), ДАТА СТАТУС  д.о.о., Београд.

Belleville III, уџбеник и радна свеска за 3. и 4. разред средње школе. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , дистрибутер Data Status, Дата статус.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ 4. – руски језик за четврти разред гимназије. Папрић Маријана, Лазаревић – Вуловић Вера, Марић Биљана, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и средњих стручних школа,  Дејан Пејовић, Креативни центар, 2019.

Математика – професори не користе уџбенике. О одговарајућој збирци задатака ученици ће бити информисани на првом часу

Хемија, за гимназију природно-математичког смера. Ј.Петровић и С. Велимировић, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, Београд.

Биологија за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Д.Цветковић, М.Лакушић, Г.Матић, А,Кораћ, С.Јовановић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

Физика за четврти разред гимназије природно математичког смера. Милан Распоповић и Зоран Распоповић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије, група аутора, ЗУНС, 2016.

Грађанско васпитање за 4. разред средње школе (Водич за наставнике). Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 2002.

Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије. Владимир Вулетић, Кlett, Београд.

Устав и права грађана, уџбеник  за IV разред гимназије и четворогодишње средње школе и за трећи разред трогодишње средње школе, Милан Гачановић, Klett, Београд.

Кључне речи:

Оставите коментар

Your email is never published nor shared. Сва обавезна поља су означена *

*

sex sister live cam chaturbate black latina big tits