Udžbenici za školsku 2020/21. godinu

Udžbenici za školsku 2020/21. godinu

  1. RAZRED, DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER:

Improving English, Engleski jezik za prvi razred srednje škole (gimnazije i stručne škole), udžbenik i radna sveska. Katarina Kovačević i Gordana Marković, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd, 2015.

Direkt 1, Nemački jezik za prvi razred gimnazije. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

Belleville II, udžbenik i radna sveska za 1. i 2. razred srednje škole. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

 

DO VSTREČI V ROSSII 1. – ruski jezik za prvi razred gimnazije. Paprić Marijana, 

Lazarević Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd

 

Latinski jezik za prvi razred srednje škole. Vuličević Ljiljana i Maskareli Mirjana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Istorija 1, čeka se odobravanje novog udžbenika

 

Geografija za I razred gimnazije. LJ.Gavrilović i D.Gavrilović, S. Đurđić, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno )

Biologija,  udžbenik za prvi razred gimnazije, LJ. Lalić, M. Kokotović, G. Milićev, Klet, Beograd 2019.

Hemija 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, T. Nedeljković, Logos, 2019.

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodno-matematičkog smera. M. Šurjanović, R. Nikolajević, ZUNS, Beograd.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

 

Fizika za prvi razred gimnazije. Milan Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd

Računarstvo i informatika, udžbenik za prvi razred gimnazije, Filip Marić, Klett, 2019.

Muzička kultura za 1. razred društveno-jezičkog smera. Aleksandra Paladin, NOVI LOGOS, Beograd, 2015.

Likovna kultura za gimnazije i stručne škole. Vidosava Galović i Branka Gostović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd

Građansko vaspitanje za 1. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

 

  1. RAZRED, PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER:

Improving English, Engleski jezik za prvi razred srednje škole  (gimnazije i stručne škole), udžbenik i radna sveska. Katarina Kovačević i Gordana Marković, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd, 2015.

Direkt 1, Nemački jezik za prvi razred gimnazije. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakićević, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

 

Belleville II, udžbenik i radna sveska za 1. i 2. razred srednje škole. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

 

DO VSTREČI V ROSSII 1. – ruski jezik za prvi razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

 

Latinski jezik za prvi razred srednje škole. Vuličević Ljiljana i Maskareli Mirjana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Istorija 1, čeka se odobravanje novog udžbenika

Geografija za I razred gimnazije. LJ.Gavrilović, D.Gavrilović, S. Đurđić,  Zavod za udžbenike, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno).

Biologija, udžbenik za prvi razred gimnazije, LJ. lalić, M- Kokotović, G. Milićev, Klet, Beograd, 2019.

Hemija 1, za prvi razred gimnazije, T. Nedeljković,  Logos, 2019.

Zbirka zadataka iz hemije za I i II razred, za gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Šurjanović, M., R. Nikolajević, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Fizika za prvi razred gimnazije. Milan Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd

Računarstvo i informatika, udžbenik za prvi razred gimnazije, Filip Marić, Klett, 2019.

Muzička kultura za 1. razred prirodno-matematičkog smera. Aleksandra Paladin, NOVI LOGOS, Beograd, 2016.

Likovna kultura za gimnazije i srednje škole. Vidosava Galović i Branka Gostović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

 

Građansko vaspitanje za 1. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

 

  1. RAZRED, DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER:

 

Udžbenik i radna sveska: Traveller – intermediate B1, Engleski jezik za 2. razred ginazije i srednje stručne  škole. H.Q. Mitchell, DATA STATUS  d.o.o., Beograd.

Direkt 2, Nemački jezik za drugi razred gimnazije. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakičević i Olga Vomačkova, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

Belleville II, udžbenik i radna sveska za 1. i 2. razred srednje škole. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 2. – ruski jezik za drugi razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Latinski jezik za drugi razred srednje škole. Vuličević Ljiljana i Maskareli Mirjana,

ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Istorija, čeka se odobravanje novog udžbenika

Geografija za II razred gimnazije. D. Šabić, S. Vujadinović, LOGOS, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno )

Hemija – nema odobrenog udžbenika

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Psihologija za 2.razred gimnazije. Apostolović Milojević, Biljana, LOGOS, Beograd, 2013.

Biologija – čeka se odobrenje za udžbenik koji prati reformisani program

Fizika za drugi razred gimnazije opšteg i društveno jezičkog smera. Milan Raspopović, Jovan Šetrajčić, Zoran Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd

Računarstvo i informatika – nema udžbenika

Građansko vaspitanje za 2. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

Likovna kultura za gimnazije i srednje škole. Vidosava Galović i Branka Gostović, ZUNS,2011.

Muzička kultura za 2. razred društveno-jeučkog smera. Aleksandra Paladin, LOGOS, Beograd, 2015.

 

  1. RAZRED, PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER:

Udžbenik i radna sveska: Traveller – intermediate B1, Engleski jezik za 2. razred ginazije i srednje stručne  škole. H.Q. Mitchell, Data Status  d.o.o., Beograd.

Direkt 2, Nemački jezik za drugi razred gimnazije. Đorđo Mota, Vesna Nikolovski, Leonora Rakičević i Olga Vomačkova, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

Belleville II, udžbenik i radna sveska za 1. i 2. razred srednje škole. Odile Grand Clement, Thierry Gallier, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 2. – ruski jezik za drugi razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Psihologija za 2.razred gimnazije. Apostolović Milojević Biljana, LOGOS, Beograd, 2013.

Istorija 2 – čeka se odobravanje novog udžbenika

Geografija za II razred gimnazije. D. Šabić, S. Vujadinović, LOGOS, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno)

Biologija – čeka se odobrenje za  udžbenik koji prati reformisani program

Fizika za drugi razred gimnazije prirodno matematičkog smera. Milan Raspopović, Jovan Šetrajčić, Zoran Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd, 2012.

Hemija 2, za drugi razred gimnazije priodno-matematičkog smera, S. Rajić, Logos

Praktikum iz hemije 2, za drugi razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, B. Kujović, M. Vlahović, Logos

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Građansko vaspitanje za 2. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

Računarstvo i informatika – nema udžbenika

Muzička kultura za 2. razred prirodno-matematičkog smera. Aleksandra Paladin, LOGOS, Beograd, 2018.

Likovna kultura za gimnazije i srednje škole. Vidosava Galović i Branka Gostović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

 

  1. RAZRED, DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER:

Udžbenik i radna sveska: Traveller  B1 +, Engleski jezik za 3. razred gimnazije i  srednje stručne škole. H.Q. Mitchell, DATA STATUS  d.o.o., Beograd.

Direkt 3, Nemački jezik za treći razred gimnazije.Đ.Mota, V. Nikolovski, B. Ćvikovska, O. Vomačkova, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

Belleville III, udžbenik i radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 3. – ruski jezik za treći razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana. ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Istorija  – čeka se odobravanje novog udžbenika

Biologija – nema udžbenika koji prati reformisani program

Geografija za III razred gimnazije. Vinko Kovačević i Bosiljka Mladenović Kljajić, KLETT, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno)

Fizika za treći razred gimnazije opšteg i društveno jezičkog smera. Milan Raspopović, Zoran Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd, 2012.

Logika. Mihailo Marković, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Računarstvo i informatika – nema udžbenika

Likovna kultura za gimnazije i srednje škole. Vidosava Galović i Branka Gostović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Muzička kultura za 3. razred društveno-jezičkog smera. Aleksandra Paladin, LOGOS, Beograd, 2016.

Građansko vaspitanje za 3. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

 

  1. RAZRED, PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER:

Udžbenik i radna sveska: Traveller  B1 +, Engleski jezik za 3. razred gimnazije i  srednje stručne škole. H.Q. Mitchell, Data Status  d.o.o., Beograd

Direkt 3, Nemački jezik za treći razred gimnazije. Đ.Mota, V. Nikolovski, B. Ćvikovska, O. Vomačkova, Izdavačka kuća KLETT, Beograd, 2014.

Belleville III, udžbenik i radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 3. – ruski jezik za treći razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Istorija – čeka se odobravanje novog udžbenika

Biologija – nema udžbenika koji prati reformisani program

Geografija za III razred gimnazije. Vinko Kovačević i Bosiljka Mladenović Kljajić, KLETT, Beograd, 2020 (važno je da bude ovo izdanje, jer je prošireno)

Logika. Mihailo Marković, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Organska hemija za treći razred srednje škole i gimnazije opšteg tipa i prirodno-matematičkog smera. T. Nedeljković, NOVI LOGOS, Beograd.

Hemijski praktikum, za gimnazije. S. Nešić, M. Jovetić, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Zbirka zadataka iz hemije za treći i četvrti razred gimnazije. Velimir Popsavin, Čnadi Janoš, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Fizika za treći razred gimnazije prirodno matematičkog smera. Milan Raspopović, Zoran Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Računarstvo i informatika – nema udžbenika

Građansko vaspitanje za 3. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

 

  1. RAZRED, DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER:

 

Udžbenik i radna sveska: Traveller B2, Engleski jezik za 4. razred gimnazije. H.Q. Mitchell, DATA STATUS  d.o.o., Beograd.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Friderike Jin, Magdalena Mihalak, Luc Rorman), DATA STATUS, Beograd.

Belleville III, udžbenik i radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 4. – ruski jezik za četvrti razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Istorija za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera. Đorđe Đurić i Momčilo Pavlović, JP ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd.

Filozofija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola,  Dejan Pejović, Kreativni centar, 2019.

Sociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije. Vladimir Vuletić, KLETT, Beograd.

Ustav i prava građana, udžbenik  za IV razred gimnazije i četvorogodišnje srednje škole i za treći razred trogodišnje srednje škole, Milan Gačanović, Klett, Beograd.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Fizika za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno jezičkog smera. Milan Raspopović i Zoran Raspopović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd, 2012.

Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije, grupa autora, ZUNS, 2016.

Likovna kultura za gimnazije i srednje škole. V.Galović i B.Gostović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Muzička kultura za 4. razred društveno-jeučkog smera. Aleksandra Paladin, LOGOS, Beograd, 2017.

Građansko vaspitanje za 4. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

 

  1. RAZRED, PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER

Udžbenik i radna sveska: Traveller B2, Engleski jezik za 4. razred gimnazije. H.Q. Mitchell, DATA STATUS  d.o.o., Beograd.

Prima – Deutsch für Jugendliche – Band 8. Friedericke Jin, Magdalena Michalak, Lutz Rohrman (Friderike Jin, Magdalena Mihalak, Luc Rorman), DATA STATUS  d.o.o., Beograd.

Belleville III, udžbenik i radna sveska za 3. i 4. razred srednje škole. Odile Grand-Clément, Aline Volte, Vickie Moore, CLE INTERNATIONAL 2011. , distributer Data Status, Data status.

DO VSTREČI V ROSSII 4. – ruski jezik za četvrti razred gimnazije. Paprić Marijana, Lazarević – Vulović Vera, Marić Biljana, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Filozofija, udžbenik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola,  Dejan Pejović, Kreativni centar, 2019.

Matematika – profesori ne koriste udžbenike. O odgovarajućoj zbirci zadataka učenici će biti informisani na prvom času

Hemija, za gimnaziju prirodno-matematičkog smera. J.Petrović i S. Velimirović, ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA, Beograd.

Biologija za četvrti razred gimnazije prirodno-matematičkog smera, D.Cvetković, M.Lakušić, G.Matić, A,Korać, S.Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Fizika za četvrti razred gimnazije prirodno matematičkog smera. Milan Raspopović i Zoran Raspopović, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012.

Računarstvo i informatika za četvrti razred gimnazije, grupa autora, ZUNS, 2016.

Građansko vaspitanje za 4. razred srednje škole (Vodič za nastavnike). Republika Srbija, Ministarstvo prosvete i sporta, Beograd, 2002.

Sociologija, udžbenik za četvrti razred gimnazije. Vladimir Vuletić, Klett, Beograd.

Ustav i prava građana, udžbenik  za IV razred gimnazije i četvorogodišnje srednje škole i za treći razred trogodišnje srednje škole, Milan Gačanović, Klett, Beograd.

Ključne reči:

Ostavite komentar

Your email is never published nor shared. Sva obavezna polja su označena *

*